“EUROLEDLIGHTING” R.Nowak i wspólnicy Sp.J

Zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. “Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji źródeł światła LED oraz instalacji zasilanych energią słoneczną i wiatrową oraz wdrożenie innowacyjnych produktów przez firmę Euroledlighting w Słupsku” w ramach OP 1 WP 2007-2013 Działania 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MŚP. Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPM.01.02.00-00-230/09-00 zawarta w dniu 16.07.2013 r.

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.